Podpoř mě / Support me

Prahama Support

Pokud se vám líbí moje tvorba a chcete mě podpořit v další práci, můžete přispět libovolnou částkou na transparentní účet. Využít můžete QR kód nebo číslo účtu 2402783190/2010.

Na jaké účely vaše peníze půjdou? Lístky na vlak, vstupné a útraty na místech, která vám ukazuji a v neposlední řadě je to technika (mobil, placené aplikace na úpravu videa, notebook pro střih složitějších videí atd.).

Díky vašim darům může být moje tvorba nezávislá. Děkuji.

Marek

–––English–––

If you like my work and want to support me, you can donate any amount to a transparent account. You can use the QR code or account number 2402783190/2010.

What will your money be used for? Train tickets, entrance fees and spending at the places I show you and last but not least is technology (mobile phone, paid video editing apps, laptop for editing more complex videos, etc.).

Thanks to your donations, my work can be independent. Thank you.