Moje cesta za zbrojním průkazem

Zdravotní prohlídka | Přihláška k ZP | Skupiny ZP | Příprava | Zkoušky | Vydání ZP

Udělat si zbrojní průkaz jsem chtěl už dávno. Jenom ta realizace poněkud vázla. Nevěděl jsem jak na to a zvažoval, jestli ho tak nutně potřebuji. Předtím jsem nikdy z opravdové zbraně nestřílel. Jednoho dne mě kamarád Šimon vzal poprvé na střelnici Prague Armory. Střelnice se nachází v Praze na metru Kolbenova. Byl to pro mě velký zážitek a chodili jsme potom pravidelně o víkendech střílet a zkoušeli různé zbraně. Šimon mimochodem psal část tohoto článku a zároveň o zbraních natáčí videa.

Po nějaké době jsem usoudil, že nastala správná chvíle a rozhodnul jsem se do toho jít. To jsem ještě netušil, jaký administrativní veletoč mě čeká a kolik se toho budu muset naučit.


Možnost vlastnit zbraň má ze zákona každý občan za splnění několika podmínek. K těm patří věk, svéprávnost, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost. K získání zbrojního průkazu je též nutné projít zkouškou z odborné způsobilosti.

Po úspěšném složení zkoušky je tedy zbrojní průkaz vaší bránou k nakládání se zbraněmi a střelivem. Můžete si udělat různé skupiny zbrojních průkazů, každá z nich vás opravňuje nabývat zbraně a střelivo v rozsahu dané skupiny.

Zdravotní prohlídka

Dříve než jsem mohl podat samotnou přihlášku na ZP, musel jsem navštívit obvodní doktorku. Než půjdete ke svému lékaři, je vhodné si promyslet a vybrat skupinu/y, pro které budete ZP dělat. Já jsem si vybral A, E.

Prohlídce předchází vyplnění dotazníku ohledně zdravotního stavu. Samotná kontrola potom připomíná preventivní prohlídku. Lékař vás může poslat i na psychologické vyšetření, které není úplně levné. To naštěstí nebyl můj případ a po necelé půl hodině a po zaplacení poplatku 1 000 Kč, jsem odcházel s papírem o zdravotní způsobilosti platným 3 měsíce.

Podání přihlášky na zbrojní průkaz

Podle trvalého bydliště jsem si vyhledal příslušný útvar PČR, které mám na Pankráci v ulici Sdružení. Původně jsem chtěl veškeré podklady zaslat datovou schránkou a poplatek 100 Kč za žádost poslat převodem na účet, abych ušetřil čas. Po pár dnech od zaslání mě telefonicky kontaktovali a sdělili mi, že nemám zdravotní posudek ověřený tzv. konverzí, která se dělá na poště. Po domluvě s druhou stranou jsem se dostavil osobně. Výhodou je, že si termín můžete dopředu rezervovat.

Ale nejdříve jsem musel stejně na poštu, protože správní poplatek lze platit pouze v kolcích. Při podání žádosti jsem měl s sebou:

  • Kolek 100 Kč zakoupený na poště.
  • Doklad o zdravotní způsobilosti.
  • Formulář (přihláška k ZP), ve kterém jsem měl vyznačené skupiny ZP, které jsem chtěl dělat.

Po vyřízení všech formalit jsem dostal k nahlédnutí papír se seznamem zhruba 10 střelnic. U každé byl napsán jeden volný termín zkoušek. Vybral jsem si Prague Armory, kde jsem předtím už několikrát byl a termín zhruba za 2 měsíce. Pak ještě jeden podpis a odcházím s potvrzením o termínu zkoušky.

Skupiny zbrojního průkazu

  • A – ke sběratelským účelům.
  • B – ke sportovním účelům.
  • C – k loveckým účelům.
  • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání.
  • E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Skupina E vás opravňuje ke skrytému nošení zbraně. Má však omezení, které spočívá v tom, že můžete kupovat střelivo jen do zbraní, které vlastníte a máte na ně průkaz zbraně. Toto omezení maže skupina B, na kterou můžete kupovat střelivo bez omezení jen na zbrojní průkaz bez předložení patřičného průkazu zbraně. Se skupinou A můžete nabývat nestřelbyschopné zbraně, zbraně bez platných zkušebních značek a také zbraně zakázané kategorie A pro sběratelské účely.


Učení

Učit jsem se začal zhruba 20 dní před termínem zkoušky. Osobně bych doporučoval 25–30 dní, abyste měli rezervu a mohli si dát třeba den pauzu.

500 testových otázek

Na začátku se to zdá mnoho. Některé odpovědi na otázky se opakují a většina odpovědí jde po pečlivém přečtení logicky a selským rozumem odvodit. Jsou ale i otázky a není jich málo, které se budete muset naučit zpaměti. Například jedna z nejdůležitějších otázek (sarkasmus), jestli je zbraň jehlovka historická zbraň.

Učil jsem se z webu zbranekvalitne.cz a na každý den jsem si dal za úkol projít set 30 otázek s vyznačenou odpovědí a poté jsem si jejich znalost otestoval. Poslední 3–4 dny před zkouškou jsem projížděl kompletně všech 500 otázek a zapisoval jsem si chybné odpovědi a pro jistotu i otázky, u kterých jsem váhal.

Jakmile projedete všech 500 otázek a budete se chtít podívat na chybné odpovědi, tak budete mít smůlu. Nejdou zpětně zobrazit. Je tedy vhodné si je zapisovat. Zároveň s tím jsem si pročetl zkušební řád a zhruba polovinu zákona o zbraních a udělal jsem si několik testů nanečisto. Do poslední chvíle, ještě večer a ráno před zkouškou, jsem si projížděl set chybných odpovědí.

Bezpečná manipulace se zbraní, závady a střelba

Jak jsem zmínil v úvodu, na střelnici jsem byl už několikrát. Šimon mě postupně naučil veškeré potřebné věci včetně bezpečné manipulace se zbraní, rozborku a sborku zbraně. Já jsem se potom musel jen naučit rozpoznat jednotlivé závady (selhač, slabá rána, zádržka) a přesný postup při jejich řešení. Na YouTube jsou kvalitní videa, která vám postup vysvětlí. Bohužel je to málo a je potřeba si to vyzkoušet v praxi.

Tady bych všem rovnou doporučil zaplatit si nepovinný přípravný kurz ideálně na střelnici, na které budete zkoušky dělat. Já jsem to neudělal a málem se mi to vymstilo. K tomu se ale ještě dostanu.


Den D – zkoušky

Je tu den zkoušky. Začátek byl v 9:00 a končilo se zhruba okolo 14:00. Bylo nás 17, z toho pět vypadlo na testu a dalších pět nás doplnilo na praktickou část zkoušky, kterou opakovali. Z testu je možné dostat maximum 79 bodů. Pro různé skupiny se pak liší minimální bodový zisk. Já jsem musel dosáhnout minimálně 74 bodů, protože jsem žádal o skupinu E. Poplatek za vykonání zkoušky byl celkem 2 300 Kč.

Test ze znalosti zákona o zbraních a zdravotnického minima

Samotný test se skládá z 30 otázek, na které máte 40 minut. Dostanete do ruky přihlášku k ZP, kterou jste na začátku podali a na druhé straně budete křížkovat správně odpovědi. Otázky dostanete zvlášť v druhém dokumentu, do něho nic nevyplňujete.

Já jsem měl vše hotovo zhruba za 20 minut a zbylý čas jsem věnoval kontrole odpovědí. Po napsání testu jsem si byl celkem jistý, že projdu. Po uplynutí časového limitu jsme nervózně čekali na výsledky, které nám poté oznámili všem najednou. Nechci se chlubit, ale podařilo se mi test napsat na 100 %. Kdo neudělal test, šel domů. Bez úspěšného zvládnutí testu se k praktické části nedostanete.

Praktická část zkoušky

Praktická část se skládá z bezpečné manipulace se zbraní. Dále pak ze schopnosti vyřešit jednu ze tří závad a střelby na terč. U zkoušky mohl být přítomen vždy jen jeden uchazeč. Dostali jsme možnost vybrat si pořadí. Já jsem šel až ke konci, abych si mohl ještě v duchu projít potřebné kroky.

Zhruba po dvou hodinách čekání na mě došla řada a mohl jsem předstoupit před zkušebního komisaře, který byl od začátku v dobré náladě. Společnost mu po celou dobu dělali dva policisté v civilu. Věděl jsem, že u zkoušky dostanu buď zbraň CZ 75 nebo Glock, což jsou zbraně obvyklé v ČR. Glock jsem uměl prakticky perfektně rozebrat a bezpečně s ním manipulovat. Bohužel tam byla druhá jmenovaná zbraň, kterou jsem měl nakoukanou jen teoreticky.

No a výsledek? Dostal jsem povel k bezpečnému převzetí zbraně a poté povel k rozebraní zbraně k čištění. Zbraň mi nešla rozebrat. Problémem byl čep, který drží závěr zbraně a u Glocku tento komponent není. Pravděpodobně jsem tlačil na opačný konec záchytu závěru. Kdybych si ten kurz raději udělal, že? Jen díky trpělivost komisaře, který mi dal dostatek času, se mi ji nakonec podařilo správně rozebrat a poté složit.

Pak už šlo všechno perfektně jako po másle, dostal jsem závadu selhač a vyřešil ji bez zaváhání. Jen obrazně, protože zrovna u této závady váhat musíte alespoň 10 sekund. U střelby na cíl jsem se pak jen pousmál, protože se střílelo ze zbraně CZ Shadow, ze které jsem dva dny předtím střílel. Trefil jsem 5 z 5 a zkouška byla úspěšně za mnou. Dostal jsem potvrzení o odborné způsobilosti.


Žádost o vydání zbrojního průkazu a povolení k nákupu zbraně

Zkoušky jsou úspěšně za mnou, a protože mi zdravotní posudek bude platit už jen několik týdnů, je potřeba rychle vyřídit žádost o vydání ZP. Jako na začátku se pokouším vše vyřešit na dálku datovou schránkou, bohužel to nejde ani při podání žádosti o vydání ZP, protože je mimo jiné potřeba doložit průkazovou fotografii.

Vydávám se opět na Sdružení a mám s sebou vyplněný formulář o vydání ZP a kolky v celkové hodnotě 1 800 Kč. Chci vyřídit žádost o zbrojní průkaz pro dvě skupinu (každá 700 Kč), povolení k nákupu zbraně kategorie B a výjimky pro nadlimitní zásobníky a střelivo A-I, za které se platí dalších 200 Kč.

Nastávají komplikace. Dozvídám se, že musím žádost vyplnit znovu, aby byla na oboustranném tiskopisu. Fotografie má špatný rozměr. Fotil jsem se na Hlavním nádraží ve fotobudce za 100 Kč. To raději nedělejte a zajděte si do CEWE fotolabu, kde vás vyfotí na první dobou za 249 Kč. Dále jsem neměl kolky v přesné částce pro každou žádost zvlášť.

Naštěstí vše zachránila ochotná paní za přepážkou a rozměnila mi kolky a fotografii ořízla na požadovanou velikost. Nicméně mi sdělila, že budu možná muset donést novou fotografii. Poslední komplikací byly žádosti o výjimky, které je nutné také vyplnit na patřičné formuláře. Bohužel je lze podat až po vydání zbrojního průkazu. Vyřídil jsem tedy alespoň povolení k nákupu zbraně.

Poslední z řady formulářů je ten o GDPR, díky němu vás může policie informovat například smskou o tom, že si můžete váš zbroják přijít vyzvednout. Jak jinak, než osobně.

Převzetí zbrojního průkazu a vyřízení výjimek

Policie má ze zákona na vyřízení žádosti o vydání ZP jeden měsíc. Uplynulo něco málo přes jeden týden, když mi dorazila smska s výzvou k převzetí ZP. Při převzetí jsem si rovnou vyřídil zbylé dvě výjimky pro střelivo typu A-I a nadlimitní zásobníky. Pro střelivo A-I se používá stejný formulář jako pro výjimku pro zbraň kategorie A-I a je to zpoplatněno částkou 200 Kč. U nadlimitních zásobníků se nic neplatí. Vše tedy nakonec dopadlo dobře a nyní jsem oficiálně držitelem zbrojního průkazu pro skupiny A, E.

Závěrem bych chtěl říct všem, kteří se chystáte udělat si zbroják několik poznatků. Zajděte si prvně na střelnici s někým, kdo ZP má nebo si zaplaťte instruktora, abyste si vyzkoušeli střelbu a zjistili, jestli je to pro vás to pravé. Zaplaťte si přípravný kurz a jděte na něj maximálně týden před zkouškou. Učte se alespoň měsíc dopředu.

Držím palce.

#zbrojni-prukaz #zbrojak #zbrane

Nechte zvonky znít a kochejte se výhledem z Jindřišské věže
300 m dlouhá lávka nově spojuje Holešovice, Karlín a Štvanici

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli

Autor článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Vyberte část Prahy

Cityhry.cz slevový kód Praha